Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini

Salah Satu Murid Pertama Syaikh al-Albani

Kelahirannya

Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, atau yang bernama asli Hijazi Muhammad Syarif, dilahirkan pada tahun 1375 H.

Rihlah Ilmiah

Beliau mulai menuntut ilmu saat berusia 11 tahun. Ia menghadiri pengajian-pengajian Syaikh Muhammad Najib al-Muthi’i tentang fiqih mazhab Imam asy-Syafi’i.

Beliau lulus dari College Section of the Spanish Tongues. Selalu mendapat rangking pertama setiap tahun, kecuali tahun terakhir menjadi rangking 2.

Menghabiskan waktu yang lama di perpustakaan al-Mushthafa dalam rangka menuntut ilmu secara sungguh-sungguh di siang hari, sementara di malam hari bekerja untuk menghidupi dirinya.

Beliau kemudian pergi ke Yordania untuk menuntut ilmu kepada Syaikh al-Albani rahimahullah, sehingga terbilang murid-murid pertamanya.

Syaikh al-Albani sempat memuji beliau saat ditanya siapa orang yang menggantikannya dalam manhaj ilmiah. Setelah menyebutkan Syaikh Muqbil bin Hadi, beliau kemudian menyebutkan nama Syaikh al-Huwaini.

Karya-Karya Tulisnya

1. Takhrij Tafsir bin Katsir
2. ats-Tsamr ad-Dani Fi adz-Dzabb ‘An al-Albani
3. Tahqiq ad-Dibaj Syarh Shahih Muslim karya as-Suyuthi
4. Badzl al-Ihsan Bi Takhrij Sunan an-Nasa`i, Abi ‘Abdirrahman
5. Tahqiq an-Nasikh Wa al-Mansukh karya Ibn Syahin
6. Masis al-Hajah Ila Takhrij Sunan Ibn Majah
7. Ithaf an-Naqim Bi Wahm adz-Dzahabi Wa al-Hakim
8. Tanbih al-Hajid Ila Ma Waqa’a Min an-Nazhar Fi Kutub al-Amjad
9. Syarh Wa Tahqiq al-Mughni ‘An al-Hifzh

Sedangkan risalah-risalah pendek, antara lain:

10. Simth al-Ali Fi ar-Radd ‘Ala al-Ghazali
11. Shahih al-Qashash an-Nabawi
12. Tahqiq Fadha`il Fathimah Karya Ibn Syahin
13. Kasyf al-Makhbu’ Bi Tsubut Hadits at-Tasmiyah ‘Inda al-Wudhu`
14. Nahyu ash-Shuhbah ‘An an-Nuzul Bi ar-Rukbah

Dan sebagainya.

Syaikh Abu Ishaq termasuk salah satu dari para Da’i Ilallah yang sungguh-sungguh dalam memberikan penyuluhan agama kepada Dienullah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam berbuat taat kepada Allah SWT (AH)

About these ads

Posted on Agustus 3, 2008, in Kontemporer and tagged , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: