Daily Archives: Februari 10, 2011

Tauhid lah Yang Pertama Kali…!

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda kepadanya:

“Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu da’wahkan kepada mereka ialah agar supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Maka apabila mereka telah mengetahui yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan yang demikian kepada mereka shalat lima kali dalam sehari-semalam (shalat lima waktu). Maka apabila mereka telah shalat, maka beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada  mereka zakat pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang faqir di antara mereka. Maka apabila mereka telah mengikrarkannya (mengetahui, mengakui dan menetapkannya), maka ambillah (zakat) dari mereka, dan hati-hatilah (janganlah kamu mengambil semaumu) dari harta-harta yang dimuliakan (disayangi) oleh manusia.” Read the rest of this entry

Kajian Ilmiyyah: “Mengenal Dekat Sang Khaliq – Ustadz Abu Sa’id Hamzah” [Malang, 13 Februari 2011]

Hadirilah Kajian Ilmiah Islamiyyah

Allah ada dimana-mana ?!!
“Itulah fenomena Keyakinan Sebagian umat ini terhadap keberadaan Raab-nya” atau ucapan Allah ada disetiap hati seorang hamba” Benarkah keyakinan ini ??? Read the rest of this entry

%d blogger menyukai ini: