Daily Archives: Januari 11, 2011

Kisah Sufyan ats Tsauri Dan Khalifah

Kisah Pertama

Imam Sufyan ats Tsauri –rahimahullah– berkata, “Ketika al-Mahdi menunaikan ibnadah haji, dia berkata, “Hadirkanlah Sufyan menghadapku!” Merekapun menugaskan para pengintai di sekitar Ka’bah. Kemudian mereka membawaku di waktu malam.

Ketika aku sudah berada di hadapan al-Mahdi, dia berkata kepadaku, “Kenapa engkau tidak menemui kami sehingga kami bisa minta nasihat kepadamu dalam urusan kami? Apapun yang kamu perintahkan kepada kami, kami akan melakukannya dan apapun yang engkau larang, kami akan meninggalkannya.” Read the rest of this entry

%d blogger menyukai ini: